משרת מילואים פעיל

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

בבסיסו של חוק המילואים עומד עקרון ההבחנה המותרת, המאפשר לתגמל ולתעדף את אלו המבצעים שירות מילואים.
 
הרעיון - לנפק תעודה לנמנים עם מערך המילואים ומבצעים שירות מילואים פעיל (נורמטיבי ומעלה), ככלי למינוף המערך ומיקוד הטיפול באוכלוסייה המשרתת.
 
המטרה - להוקיר את חיילי המילואים המבצעים מילואים באופן פעיל ולייחד אותם - הן במישור האזרחי והן במישור הצבאי, באמצעות מימוש התעודה לצורך קבלת הטבות ממשרדי הממשלה, גופים ציבוריים ופרטיים.

כללי הזכאות

חייל מילואים שעשה 20 ימי שמ"פ מצטברים לפחות, בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן או לחלופין חייל מילואים שטרם מלאו לו 3 שנים לשחרור וביצע 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה.

חייל כאמור, יהיה זכאי להטבות במשך שלוש שנים קלנדריות, שתחילתן ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה השלים החייל את סך הימים הנדרש.

על מנת להפיק אישור משרת מילואים פעיל דיגיטלי, יש לפנות אל אתר האישורים.

* משרת מילואים יקר/ה אם אין בידך מספר רישיון נהיגה, עליך לפנות אל קצין פניות הציבור במספר 1111 (שלוחה 5) לטובת הנפקת אישור הזכאות.

מה מקנה הזכאות למעמד משרת מילואים פעיל?

לתעודת "משרת מילואים פעיל" שני מעגלי תגמול והוקרה. הראשון - מגוון הטבות והנחות במשרדי הממשלה ובגופים ממשלתיים, בהתאם להחלטות ממשלת ישראל. המעגל השני - הטבות פנאי ורווחה למשרת ולמשפחתו במסגרת המועדון "בהצדעה" - מועדון הטבות, פנאי ורווחה המיועד למשרתי המילואים הפעילים. המועדון הוקם על-ידי משרד הביטחון וצה"ל ומופעל על-ידי זכיין אזרחי.

קישורים