פיטורין בגין מילואים

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

ועדת תעסוקה לחיילי מילואים שפוטרו

מעסיק המבקש היתר לפיטורין - יש להקיש כאן

 

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט- 1949

  1. זכויות עובד המשרת במילואים:

(א1) לא יפטר בעל מפעל עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו ואם פיטרו - בטלים הפיטורין.

(ב) לא יפטר בעל מפעל עובד בתקופת היותו בשירות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה; ולעניין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, לא יפטרו בלא היתר כאמור גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים.
קישור לחוק

 

סיוע משפטי חינם

משרד הביטחון מעניק לחיילי המילואים סיוע משפטי באמצעות עו"ד מומחה בדיני עבודה ובמימון מלא של משרד הביטחון, לאחר קבלת אישור היועץ המשפטי למערכת הביטחון,

הסיוע ניתן במקרים הבאים:

* השעייה/הרחקה ממקום עבודה בגין שירות מילואים. קישור לטופס

* הגשת תביעה לועדת תעסוקה כנגד מעסיק וייצוג בפני ועדת תעסוקה לחיילי מילואים שפוטרו מעבודתם בניגוד להוראות החוק. קישור לטופס

* ייצוג חייל המילואים בפני ועדת תעסוקה בבקשת מעסיק לקבלת היתר לפיטורין בהתאם לחוק. קישור לטופס

* סיוע משפטי בשימוע לפני פיטורין "בתקופה האסורה" - היא תקופת 30 הימים שלאחר תום שירות המילואים הקבועה בסעיף 41 א (ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תש"ט/1949.
קישור לטופס 

 

אופן הגשת בקשה לקבלת סיוע משפטי ממשרד הביטחון:

  1. יש למלא את הטופס הרלוונטי, לצרף מסמכים נדרשים ולשלוח למוקד המילואים בדואר אלקטרוניmiluim.moked@digital.idf.il
  2. במידה ובקשתך לקבלת סיוע משפטי חינם, תאושר, מוקד המילואים יעביר אליך רשימת עורכי דין, שמשרד הביטחון התקשר עמם לצורך זה, ממנה תוכל/י לבחור את עורך הדין אשר ייצג אותך

במידה ובקשתכם לסיוע משפטי חינם לא תאושר או שאינכם מעוניינים בסיוע זה, תוכלו להגיש תביעה לועדת התעסוקה באמצעות פניה למרכז השירות הטלפוני של האגף והקרן לחיילים משוחררים בטלפון 03-7776770 ופנייתכם תועבר להמשך טיפול הלשכה הקרובה לאזור מגוריכם.

 

למידע נוסף ולבירור על הטיפול בבקשה לסיוע משפטי חינם - ניתן לפנות למוקד המילואים בטל' 1111 שלוחה 4.

 

ועדת תעסוקה

ועדת תעסוקה מורכבת מארבעה חברים:

- יו"ר הועדה - ממונה ע"י שרת המשפטים, בהתייעצות עם שר הביטחון.

- נציג האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון – ממונה ע"י שר הביטחון.

- נציג הסתדרות העובדים – ממונה ע"י שר הביטחון.

- נציג התאחדות התעשיינים - ממונה ע"י שר הביטחון.

 

סמכויות ועדת התעסוקה:

- לדון ולהחליט בתביעה של חיילי מילואים לועדה, בגין פיטורין בניגוד לחוק.

- לדון ולהחליט בבקשת מעסיק לקבלת היתר לפטר חיילי מילואים "בתקופה האסורה" בהתאם לחוק.

- לוועדה יש סמכות המקבילה לבית הדין לעבודה.

- על החלטה/צו של ועדת תעסוקה, ניתן לערער בפני בית-דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן - בית-דין אזורי) תוך עשרים ימים מיום מסירת ההודעה על ההחלטה או הצו לתובע ולנתבע.

 

האגף לחיילים משוחררים שבמשרד הביטחון, מפעיל את ועדות התעסוקה, באמצעות מחוזות ההכוונה בירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע.

חלק מהחלטות הועדה מפורסמות באתר "נבו".

דוגמאות להחלטות ועדת התעסוקה

קישורים