תהליך התנדבות לשירות ביטחון

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

חייל אשר סיים את שירות המילואים ונמצא בסטאטוס "פטור משירות הביטחון" או שקיימת החלטה על אודות שחרורו, רשאי להגיש בקשה להתנדבות לשירות הביטחון במערך המילואים.
תהליך ההתנדבות מתחיל ביצירת קשר בין האזרח ובין יחידה המעוניינת לנדבו.
היחידה מחתימה את האזרח על טופס הצהרת התנדבות, ומעבירה לשם אישור רפואי ושלישותי על-פי הגורמים האמונים על הנושא.
במידת הצורך, מועברת הפנייה לבחינה אצל גורמים נוספים - ענף רת"ם במפקדת קצין רפואה ראשי, ענף פסיכיאטריה בבריאות הנפש, ביטחון מידע וכו'.
לאחר קבלת המלצה או החלטה, הבקשה מטופלת בהתאם.

קישורים