חזרה לשירות מילואים

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים

 

אזרח הנמצא בסטאטוס "פטור משירות ביטחון",ממערך המילואים, רשאי להגיש בקשה לחזרה לשירות ביטחון.

תא מוחזרי שירות אמון על תחום החזרה לשירות.

עם קבלת הבקשה, ראש תא מוחזרי שירות ייבחן את נתוני הפונה ובהתאם לנתוניו יחליט האם לזמנו לראיון אישי או לשלול את הבקשה ללא ראיון.

במידת הצורך, מועברת הפניה לבחינה אצל הגורם הרלוונטי - הענף הקליני בבריאות הנפש, תא התאמה לשירות, ענף אוכלוסיות מיוחדות וכן הלאה. ולאחר קבלת המלצה או החלטה התיק מטופל בהתאם.

לאחר קבלת האישור העקרוני, מתחיל תהליך איתור אפיקי שיבוץ, על-ידי ראש תא מוחזרי שירות.

 בנוסף, התא אמון על החזרת חיילי מתנדבי חוץ לארץ (מח"ל) לשירות סדיר ומילואים.

החזרה לשירות במסגרת "הועדה העליונה לערעורים" הינה בתחום מדור ועדות רפואיות במפקדת קצין הרפואה הראשית: הועדה עוסקת בערעור על פרופיל פוסל שירות (21 רפואי/נפשי) ניתן לערער דרך הועדה עד 30 יום מקבלת הפרופיל, כלומר מיום השחרור.

נהלי חזרה לשירות

א. גברים מעל גיל 29 ונשים מעל גיל 26 לא יחזרו לשירות סדיר.
ב. פונה אשר לא השלים כמחצית ממשך השירות אליו היה מחויב ביום גיוסו לא יאושר לחזרה לשירות מילואים לפני השלמת שירותו הסדיר.
ג. גברים מעל גיל 26 לא יוחזרו לשירות סדיר במערך הלחימה.
ד. פונה אשר נמצאים בפטור ארעי עקב הורדת פרופיל לפרופיל 24 יחוייבו לפנות לר"מ ד', ולא יטופלו במסגרת מוחזרי שירות.
ה. פונים אשר לא שירתו מעולם נדרשים לפנות ללשכת הגיוס הקרובה למקום מגוריהם.
ו. פונים ב-30 הימים הראשונים מיום קבלת הפטור, יופנו לוועדה העליונה לערעורים שבענף רת"ם.
ז. פונים ב-5 הימים הראשונים לאחר ביצוע ועדה התאמה לשירות (וה"ל) יופנו לערעור מול תא התאמה לשירות.
ח. פונים שקבלו פטור רפואי ומעוניינים להתנדב לשירות יוכלו לפנות ב-30 הימים הראשונים מתאריך השחרור לתא מתנדבים- סדיר שביחידת מיטב (לאחר 30 יום מיום השחרור יפנו לתא מוחזרי שירות).
ט. פונים שקיבלו פטור נפשי ומעוניינים להתנדב יפנו בכל מקרה לתא מוחזרי שירות.
י. כל הפניות נבחנות בהתאם לקריטריונים, לנתוני החייל ולצורכי הצבא.
יא. ניתן לערער על החלטת תא מוחזרי שירות פניה אל תא מוחזרי שירות - שביחידת מיטב.

דרכי התקשרות

 לחץ כאן

אופן הגשת הבקשה

את הבקשה יש להגיש בפקס/ במייל ע"פ דרכי התקשורת המפורטות לעיל, יש לציין בפניה:
א. מהי בקשת הפונה- האם מבקש לחזור לשירות מילואים או סדיר? ומהי הסיבה לכך? 
ב. מהי סיבת קבלת הפטור של הפונה משירות בטחון.
ג. פרטי התקשרות- כתובת מגורים עדכנית, טלפון, מספר אישי ומספר תעודת זהות.
ד. יש להוסיף – שאלון בריאות הנפש (במידה ונדרש), טופס ויתור סודיות רפואית, שאלון פרטים אישיים, השכלה אקדמאית, רישום פלילי ממשטרת ישראל, טופס מידע כללי (הטפסים מופיעים בנספחים).

קישורים