ועדות הפרט בשגרה

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

 

בזמן שגרה ייתכנו מקרים בהם בזני זוג, להם יש ילדים, יזומנו לשרת במילואים במקביל. לכן הוקמה ועדת הפרט שנותנת מענה שולת"ם, החוק והפקודות אינם נותנים מענה.
ועדות הפרט ידונו בוועדה לאחר שיוצג ניסיון לחפיפה בין הזימונים של בני הזוג עם מפקדיהם (טופס 58).

אוכליוסיות אשר יכולות להגיש בקשת פרט:
א.
 בני זוג המשרתים במערך המילאוים מתוקף חוק ונושאים זה לזה או הרשומים במוסד לביטוח לאומי כבני זוג ומגדלים ילד משותף, מתחת לגיל 18, הרשום בתעודת הזהות של שניהם או אצל אחד מבני הזוג (ההתייחסות אינה גם לבני הזוג מאותו המין).
ב. אם חד-הורית לילדים עד גיל 18 שמקצועה של האישה הוא במסגרת מקצועות 16א'.

ניתן לקרוא בהרחבה על נושא זה באיגרת נוהל הטיפול בוועדות פרט בשגרה .

ועדות פרט בחירום

בשעת חירום, עם הפעלת מערך המילואים, קיימת עליה משמעותית בהיקף הפניות לגורמים בצה"ל בסוגיות הנוגעות לשחרור חיילי מילואים מכל הסיבות הקיימות.
פניות בחירום של בני משפחה מדרגה ראשונה של חייל שגויס/ חייל שגויס ונמצא בחופשה, ידונו במסגרת מרכז הולת"ם בחירום.

 הנושאים בהם ידונו ועדות הפרט בחירום הם:
1.
 בעיות רפואיות של קרובי משפחה מדרגה ראשונה של החייל.
2. בעיות אישיות (משפחתיות).
3. התמודדות עם מצב כלכלי שלא היה קודם לכן.

אוכלוסיות אשר יכולות להגיש בקשת פרט:
א.
 בני זוג המשרתים במערך המילואים מתוקף החוק ונשואים ז\ה לזה או רשומים במוסד לביטוח לאומי כבני זוג ומגדלים ילד משותף, מתחת לגיל 18, הרשום בתעודות הזהות של שניהם או אצל אחד מבני הזוג (ההתייחסות הינה גם לבני זוג מאותו מין).
ב. אם חד-הורית לילדים עד גיל 18 שמקצועה של האישה הוא במסגרת מקצועות 16א'.
ג. ידועים בציבור, בני זוג החייל חיי משפחה ומנהלים משק בית משותף אך אינם נושאים זה לזה.
ד. רופאים -בסמכות ועדות הפרט לדון בבקשות רופאים, העונים על אחד מהקריטריונים, זאת בניגוד לולת"ם שיגרה.
ה. פניה מצד משפחתו של החייל\ החייל בחופשה על רקע אישי\ רפאי של בן משפחה ממדרגה ראשונה או על רקע כלכלי.

ועדות הפרט בחירום