ועדות הפרט בשגרה

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

 

בזמן שגרה ייתכנו מקרים בהם בזני זוג, להם יש ילדים, יזומנו לשרת במילואים במקביל. לכן הוקמה ועדת הפרט שנותנת מענה שולת"ם, החוק והפקודות אינם נותנים מענה.
ועדות הפרט ידונו בוועדה לאחר שיוצג ניסיון לחפיפה בין הזימונים של בני הזוג עם מפקדיהם (טופס 58).

אוכליוסיות אשר יכולות להגיש בקשת פרט:
א.
 בני זוג המשרתים במערך המילאוים מתוקף חוק ונושאים זה לזה או הרשומים במוסד לביטוח לאומי כבני זוג ומגדלים ילד משותף, מתחת לגיל 18, הרשום בתעודת הזהות של שניהם או אצל אחד מבני הזוג (ההתייחסות אינה גם לבני הזוג מאותו המין).
ב. אם חד-הורית לילדים עד גיל 18 שמקצועה של האישה הוא במסגרת מקצועות 16א'.

ניתן לקרוא בהרחבה על נושא זה באיגרת נוהל הטיפול בוועדות פרט בשגרה .