נוהל הפקת שוברי נסיעה

** משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים **

משרת מילואים המשופעל לאתר המילואים ומוזן לו אפיון שוברי נסיעה יוכל להפיק את שובר הנסיעה עבור היום הראשון למילואים באופן עצמאי דרך אתר המילואים.
שובר הנסיעה מותאם לצו שנשלח אליך.
ניתן להפיק שובר זה דרך אתר המילואים (דוגמא לשובר הנסיעה מהאתר).
משרתי המילואים הפועלים דרך "האזור האישי" באתר המילואים יקבלו את הצו דרך אתר המילואים בלבד.

מימוש השובר יתאפשר בעמידה בתנאים הבאים:
1) הצגת תעודת משרת מילואים.
2) חתימה על ההצהרה כפי שמופיע בשובר.
3) התאריך הנקוב בשובר הנסיעה הוא התאריך של אותו היום.

* שים לב כי ניתן להפיק את שוברי הנסיעה עד 4 ימים מיום הגיוס והשובר ניתן להפקה 3 פעמים בלבד.
* כפתור ההפקה יוצג לאחר אישור הצו.