מופע פרידה לחיילים המשוחררים משירות ביטחון

 **משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 יוזמנו למופע פרידה משרתי מילואים אשר מסיימים את שירותם מסיבת תום שירות או מסיימי שירות מילואים מתנדבים.
הפרידה ממשרת המילואים יכולה להיעשות כחלק מהמופעים הבאים:

 1. מפגש אישי בשירות מילואים פעיל - ראיון מפקד (מדרג הרס"ן ומעלה) במעמד השמ"פ האחרון של המשרת - בזהה לסדיר במסגרת טופס הטיולים, יעוגן בסיכום ראיון.
 2. מפגש אישי שלא במסגרת שירות מילואים פעיל - שיחת מפקד (מדרג הרס"ן ומעלה) במפגש גיבוש/הווי יחידתי - המפגש יעוגן בסיכום.
 3. מופע פלוגתי/גדודי/חטיבתי/אוגדתי/פיקודי/זרועי - בצמוד לאימון/תעסוקה בהשתתפות מפקד משרת המילואים.
 4. אם הוחלט לקיים מופע יחידתי/טקס יש לוודא כי מופע זה עומד בהגדרות פקודת "צבא צנוע" כדוגמת ציוני חגים/עצרות וכו.
  משתתפים בו מפקדי משרת המילואים - ע"פ האמור במדיניות זו, טקס זה חייב להתקיים לאחר השעה 16:00.
 5. בהינתן מגבלות התכנסות הקורונות - ניתן לקיים מופעי פרידה וירטאליים (באמצעות שיחות וידאו), נדרש לוודא שהמופע מכובד ובהשתתפות מפקדים עם זיקה ליחידה. (מדרג הרס"ן ומעלה).

שחרור חייל ש"לא בפניו" (שש"ב)

 1. חוגר/קצין ישוחרר שלא בפניו רק מיום לאחר מופע הפרידה ועד 48 שעות לפני תאריך השחרור ממילואים, לפי החלטת הגורם המוסמך.
 2. שש"ב יבוצע עבור חוגרים/קצינים שלא התייצבו למופע הפרידה.
 3. הודעה למשרת המילואים בדבר שש"ב תשלח במסרון.
 4. ניתן לבצע הליך שש"ב ביום שלאחר מופע הפרידה.
 5. תאריך הזנת תאריך השחרור ממילואים, יהיה התאריך בו אישר הגורם המוסמך את השש"ב.
 6. בעת ביצוע שש"ב לקצינים - תבוצע שיחה טלפונית עם הקצין ע"י מפקד/ק' משא"ן בדרגת מינוי רס"ן/מינוי מ"ם/מינוי קצין משא''ן חטיבתי ובדרגת סרן כתף לפחות, הגורם המוסמך לאישור פטור שלא בפניו לקצינים הוא מפקד/ק' משא''ן בדרגת סא''ל.

תעודת פטור משירות ביטחון

 1. במסגרת מופע הפרידה תוענק למשרת המילואים תעודת פטור ותעודת הערכה מטעם ר' אכ''א לזכאים לה (כל חייל/קצין אשר ביצע 100 ימי מילואים ומעלה במצטבר).
  תעודות אלו יודפסו ברמת הפיקוד/ברמת היחידה בעבור משרתי המילואים אשר אישרו הגעתם למופע הפרידה בלבד.
  יתר היוצאים לפטור רשאים למשוך באופן עצמאי את האישור על שירות הביטחון מאתר צה"ל (נדרשת הזדהות בפרטי משרת המילואים).
 2. האחריות להפקת תעודת הפטור לקצינים בדרגת אל''מ ומעלה - מדור ספ"כ במחלקת הסגל.
 3. בפניית חייל למוקד השירות הצה''לי למשרתי המילואים בבקשה לקבלת תעודת פטור מקורית ומשרת המילואים זכאי לתעודת הערכה מטעם ר' אכ''א, נדרש לשלוח לו גם אותה ביחד עם תעודת הפטור בדואר רגיל - באחריות יחידת האם.
 4. באחריות יחידת המילואים לקבל את תעודת המילואים ממשרת המילואים.