קידום בדרגות חוגרים

קידום בדרגות חוגרים בשירות המילואים מבוצע על-פי הנהלים הבאים:

קידום לדרגת פז"ם נדרש בדרגה (חודשים)  מספר ימי שמ''פ מינימליים
 בדרגה הנוכחית מצטבר
רב"ט 12  12  
סמל 12 12  
סמ"ר 12  12  
רס"ל 24  24  36
רס"ר 48  48  60
רס"ם 84  60  108
רס"ב 108  90  168

 בנוסף, לקידום לדרגת הרנ''ג, יש לעמוד בתנאים הבאים:

התנאי הערך הנדרש
שמ"פ בדרגה 90
שמ''פ צבור 300 צבור - מתוכם 60 לפחות בדרגת רס"ב
ותק בדרגה 5 שנים לפחות (בסדיר ובמילואים)
ותק בשירות צבאי 25 שנים לפחות
סמכות אישור אלוף
גיל עד גיל 55
ותק בשירות מילואים 3 שנים לפחות (סוגי שירות מילואים למיניהם)