הטבות ממשלת ישראל למשרת מילואים פעיל

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

משרת מילואים פעיל - חייל מילואים ששירת 20 ימי שמ"פ מצטברים לפחות, בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן.

לחלופין חייל מילואים שטרם מלאו לו 3 שנים לשחרורו (החל מתאריך 8.5.13) וביצע 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה.

חייל כאמור, יהיה זכאי להטבות במשך שלוש שנים קלנדאריות שתחילתן ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה השלים צבירה של 20 ימי שמ"פ כאמור.

לצורך מימוש ההטבה, יש לוודא כי תאריך החידוש הינו בטווח הזכאות.
כמו כן על תשלום האגרה להיות בהתאמה למועד שנקבע על ידי משרדי הממשלה.

משרת מילואים פעיל שש שנתי - חייל מילואים אשר זכאי למעמד זה הינו חייל מילואים שהיה זכאי למעמד משרת מילואים פעיל במשך 6 שנים לפחות במצטבר.

במקרה של בעיה במימוש אחת מהזכאויות המפורטות מטה יש לפנות למוקד השירות הצה''לי למשרתי מילואים.

משרד התחבורה

1. הנחה באגרת חידוש רישיון נהיגה אישי:

 • חידוש רישיון נהיגה אישי בעלות סמלית של 10 ש"ח.


*התנאי לכך הינו כי תאריך התפוגה של רישיון הנהיגה הקבוע הינו בטווח תאריכי הזכאות לאישור זכאות דיגיטלי "משרת מילואים פעיל"

 2. משרד התחבורה - הנחה באגרת רישוי רכב שנתית (טסט):

 • 5% לכל משרת מילואים פעיל-שווה ערך 59 ש"ח.
 • 10% הנחה למשרת מילואים פעיל הזכאי לתגמול נוסף שווה ערך נקודה וחצי זיכוי- שווה ערך 119 ש"ח.
 • 15% הנחה למשרת מילואים פעיל הזכאי לתגמול נוסף שווה ערך שתי נקודות זיכוי- שווה ערך 179 ש"ח.

*דגש: הזכאות הינה לרכב אחד בלבד למשרת מילואים פעיל, ומתייחסת לרכב בבעלות פרטית (שאינה ליסינג, עסקית וכ"ו) גם אם משותפת עם בן/בת הזוג.

*דגש: במידה ובבעלות משרת מילואים פעיל יותר מרכב אחד, יש באפשרותו ליצור קשר עם משרד התחבורה ולבקש הנחה על הרכב המבוקש (זאת בתנאי שטרם שילם את האגרה עם ההנחה על הרכב המבוקש)

ניתן לפנות אל משרד התחבורה בקישור: https://www.gov.il/he/Departments/Guides/vehicles_licences?chapterIndex=6
במקרים הבאים:

 • לצורך שינוי כלי הרכב עליו יקבלו את ההנחה
 • הוספת שותף לבעלות על הרכב (כאשר כלי הרכב רשום על שם בן/בת הזוג) של משרת המילואים
 • במקרה בו הרכב הזכאי הוא רכב נכה
 • במידה והתקבלה הטבה חלקית על אגרת רישיון הרכב בשנים 2018-2019

3. הנחה בגובה 25% באגרות רשיון טיס.

משרד לביטחון פנים

50% הנחה באגרות חידוש והוצאת רישיון נשק.

במקרה של בעיה במימוש אחת מהזכאויות יש להעביר את הטפסים המוצגים לכתובת המייל: tservice@mop.gov.il.
כמו כן ניתן להתקשר אל המשרד לביטחון פנים במספר 8657*.

הטופס הנדרש בעת אי קבלת ההטבה:

 • טופס אישור משרת מילואים פעיל- ניתן להפיק את האישור דרך אפליקציית "הארנק הדיגיטלי".

בנוסף, במידה והאגרה כבר שולמה יש לשלוח גם את הטפסים הבאים:

משרד המשפטים

50% הנחה באגרות משרד המשפטים הבאות:

 • שמאי במקרקעין- אגרה תקופתית, רישום בפנקס בחינות.
 • מתווכים במקרקעין- רישום לבחינה, הענקת וחידוש רישיון.
 • נוטריון- הענקה וחידוש רישיון.
 • חוקרים פרטיים ושומרים- אגרה שנתית.
 • רואי חשבון - אגרות שנתיות, אגרות בחינה, אגרות התמחות.

במקרה של בעיה במימוש אחת מהזכאויות יש להעביר את הטפסים המוצגים
למייל glicense@justice.gov.il במקרה של אי קבלת הנחה ברישיון ואגרה שנתית,
למייל bhinotr@justice.gov.il במקרה של אי קבלת הנחה באגרות בחינה/ רישום לבחינה:

משרד הבינוי והשיכון

ההטבה: זכאות לדיור במחיר מופחת- מחיר למשתכן

זכאות לדיור במחיר מופחת ליחידות הדיור ששווקו בשיטת "מחיר למשתכן" החל מ-1.1.2012 לציבור הכללי ולציבור בעל צביון דתי או עבור אוכלוסיית המיעוטים.

החברות המקנות הטבה זו הן: עמידר, מגער ומלגם.

תנאי סף: על המבקשים לעמוד בקריטריוני משרד הבינוי והשיכון.

רשות הטבע והגנים

ההטבות:הנחות ברשות הטבע והגנים הלאומיים.

 • הנחה ברכישת כרטיס מנוי שנתי "מטמון" למשרת הפעיל ומשפחתו.
 • הנחה בקיום אירועים באתרי רשות הטבע והגנים.
 • הנחה בגובה 25% לכניסה חד פעמית לאתרי הרשות למשרת הפעיל בלבד.
 • הנחה בגובה 15% למשרת הפעיל ומשפחתו בלינה בחניון המשמש ללינה.

תוקף:זכאות שנתית. מחייב הצגת אישור זכאות דיגיטלי.

קישורים

 • חוק המילואים
 • תגמולים
 • בהצדעה
 • הטבות למפקדים במילואים
 • קריטריונים לזכאות לדיור במחיר מופחת
 •