השתתפות חלקית בהוצאות נסיעה למקום השירות וחזרה

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

תשלום עבור הוצאות נסיעה לחיילי מילואים למקום השירות וחזרה ממנו מתבצע כיום באמצעות שוברי נסיעה בתחבורה ציבורית בלבד.

במטרה לתת מענה לחיילי מילואים אשר בוחרים להגיע לשירות המילואים ברכבם הפרטי, הוחלט כי החל מינואר 2013 תינתן האפשרות לקבל החזר כספי אשר יהווה השתתפות חלקית בהוצאות הנסיעה בעבור הגעה למקום השירות וחזרה ממנו, כולל יציאה לחופשות ע"פ זכאות.

חייל המילואים יוכל לבחור האם הוא רוצה לקבל החזר הוצאות נסיעה למקום השירות וחזרה ממנו על בסיס השתתפות בהוצאות נסיעה שישולם ע"י מופ"ת ישירות לחשבון הבנק או שלחילופין מעדיף להישאר בשיטה הקיימת בה יהא זכאי לשוברי נסיעה בתחבורה ציבורית.

לחייל המילואים תתאפשר מעבריות בין השיטות לפני כל מופע שמ"פ. לא תתאפשר מעבריות בעת ביצוע שירות מילואים.

חייל אשר יבחר לקבל השתתפות בהוצאות נסיעה, יקבל תשלום בעבור מופע השמ"פ ישירות לחשבון הבנק שברשותו בחודש העוקב לביצוע השמ"פ (כל 1 לחודש).

חשוב להבהיר שהחזר זה הינו השתתפות בהוצאות הנסיעה ואינו החזר מלא והוא מבטא הטבה חלקית כלפי מי שהגיעו עד כה ברכבם הפרטי למקום השירות ולא ניתן להם החזר כלל.

גובה התשלום כולל החזר בעבור נסיעת חייל המילואים ממקום מגוריו למקום השירות וחזרה. כמו כן, כולל תשלום בעבור חופשות בהתאם לכללי הזכאות לחופשות הקבועים בפקודות הצבא.  להלן סימולציה הממחישה את שיטת ההחזר. (קישור לסימולציה במורד הדף).

תעריפי הנסיעה (קישור לטבלת תעריפי הנסיעה המחושבים) בעבור כל מסלול נקבעו בתיאום עם משרד התחבורה ויעודכנו מעת לעת.

לשאלות נוספות ניתן לפנות למוקד שירות למשרתי המילואים הצה"לי.

תעריפי הנסיעה

לטבלה לחץ כאן

סימולציית נסיעות

 

מקום מגורי החייל: תל אביב

מקום ההתייצבות: צאלים

מקום התעסוקה: עוטף עזה

סוג השמ"פ: תעסוקה מבצעית

משך השמ"פ: 21 ימים

יחידה פתוחה/ סגורה: סגורה

ימי חופשה עפ"י זכאות: יומיים

סה"כ השתתפות בהחזר הוצאות נסיעה למקום השירות וחזרה ממנו: 152 ₪

קישורים