הטבות למשרת מילואים פעיל שש-שנתי

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

משרת מילואים פעיל שש שנתי הינו חייל שהוגדר כמשרת מילואים פעיל במשך שש שנים לפחות.

* חייל יוגדר כמשרת מילואים פעיל שש שנתי עד שלוש שנים מיציאתו לפטור משירות הביטחון.

הטבות

להלן הטבות למשרת מילואים פעיל שש שנתי:

א. זכאות להטבות בתחום המשכנתאות - הטבה זו ניתנת למימוש ע"י הבנקים השונים.
 
ב. זכאות להטבות הנוגעות לזכויות במקרקעין - ההטבות מפורטות בהחלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל.

* בהתאם להחלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל, זכאות להטבה המצויינת בסעיף ב', יכולה להינתן לחיילי מילואים שצברו 80 ימ"מ בתקופה בת 6 שנים רצופות. אישור כדלקמן ינתן עד שש שנים מיום היציאה לפטור משירות ביטחון .

לבדיקת זכאות וקבלת אישור על זכאות למעמד זה ניתן לפנות למוקד המילואים בטלפון בטלפון במספר 1111 (שלוחה 4) בימים א'-ה' בשעות 8:15-18:00.

אישור על זכאות למעמד משרת מילואים פעיל שש שנתי יישלח תוך 14 ימי עסקים לאחר הפנייה למוקד המילואים, ויינתן בכפוף לעמידת הפונה בתנאים המחייבים לזכאות.

קישורים