הטבות למשרת מילואים פעיל שש-שנתי

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

משרת מילואים פעיל שש שנתי הינו חייל שהוגדר כמשרת מילואים פעיל וקיימות שתי זכאויות של תלת שנתי - לא חייב רצופות.

* חייל יוגדר כמשרת מילואים פעיל שש שנתי עד שלוש שנים מיציאתו לפטור משירות הביטחון.

הטבות

להלן הטבות למשרת מילואים פעיל שש שנתי:

א. זכאות להטבות בתחום המשכנתאות - הטבה זו ניתנת למימוש ע"י הבנקים השונים.
 
ב. זכאות להטבות הנוגעות לזכויות במקרקעין - ההטבות מפורטות בהחלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל.

* בהתאם להחלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל, זכאות להטבה המצויינת בסעיף ב', יכולה להינתן לחיילי מילואים שצברו 80 ימ"מ בתקופה בת 6 שנים רצופות. אישור כדלקמן ינתן עד שש שנים מיום היציאה לפטור משירות ביטחון .

לבדיקת זכאות וקבלת אישור על זכאות למעמד זה ניתן לפנות למוקד השירות הצה''לי למשרת המילואים.

אישור על זכאות למעמד משרת מילואים פעיל שש שנתי יישלח תוך 14 ימי עסקים לאחר הפנייה למוקד המילואים, ויינתן בכפוף לעמידת הפונה בתנאים המחייבים לזכאות.

קישורים