הטבות למפקדים במילואים

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

מפקדים במילואים עוסקים במהלך השנה בפעילות שוטפת הקשורה ליחידתם. על מנת להוקיר פעילות זו גובש סל הטבות למפקדים במילואים.

זכאות למח"צ

1.מועדון "חבר" צרכנות לאנשי מילואים, הינו מועדון המקנה הטבות שונות.

2.האוכלוסייה הזכאית בקרב משרתי מילואים להטבות מועדון "חבר" צרכנות הינם מפקדים ביחידות ביעוד 0 / יחידות המבצעות תע"מ ובעלי מינוי מזכה בלבד.
המינויים המזכים הינם:

  • מ"פ/ מסו"ל
  • מ"פ מפקדה
  • סמג"ד
  • מג"ד
  • סמח"ט/רמ"ט
  • מח"ט
  • מקביליהם בזרועות

3.קצין הנושא במינוי מג"ד ביחידה מזכה, יהיה זכאי להטבה לאורך כל שירותו במערך המילואים עד יציאתו לפטור. 
קצין הנושא במינוי מ"פ או סמג"ד ביחידה מזכה, יהיה זכאי להטבה למשך 5 שנים נוספות מיום סיום תפקידו, גם אם עבר לתפקיד/יחידה אשר אינם מזכאים בהטבה, וזאת כל עוד משרת במערך.

4.ניתן לצרף בן/בת זוג הרשומים כבני זוג במערכות צה"ל, ההצטרפות הינה דרך מוקד המילואים.
כמו כן, ניתן לצרף ילדים (בגילי 18-28). ההצטרפות לילדים הינה דרך מוקד "חבר".

5.בקשות חריגות נבחנות על-ידי ענף תכנון כ"א מילואים.

6.הזכאים למח"צ, זכאים לקבל כרטיס אשראי הנושא לוגו של "חבר" המקנה את ההטבות הבאות:
- הנחות במעמד החיוב באלפי בתי עסק.
- מסגרת אשראי נוספת, במידה והעמית אינו מנהל את חשבונותיו בבנק אוצר החייל.
- הלוואות אקספרס בתנאים יוצאי דופן (בהתאם לסוג ומסגרת האשראי של כל עמית). 
- פטור מלא מדמי שימוש.
- פטור מעמלת משיכת מזומן בעמדות האוטומטיות הצמודות לסניפי הבנקים השונים בישראל.
(לא בעמדות הממוקמות בקניונים או בנקודות המכירה).

בנוסף להטבות בכרטיס אשראי חברי המועדון נהנים מהטבות נוספות:
* מבצעים מיוחדים לעמיתים בתחומי הצרכנות, הדיור, התיירות, הרכב ועוד.
* הזמנה ליריד "חבר" המתקיים פעמיים בשנה וקבלת שי למבקרים ביריד.

החברות במועדון כרוכה בתשלום דמי חברות על סך 20 ש"ח בחודש. דמי החברות נגבים מכרטיס אשראי "חבר".

לפרטים נוספים
www.mcc.co.il

7.עם תום תקופת הזכאות הקצין יוכל להמשיך להשתמש בכרטיס האשראי שברשותו עד תום תוקף הכרטיס.

על מנת לבחון את הזכאות, יש לפנות למוקד המילואים הצה"לי.

להלן קישור לטופס ההצטרפות לזכאים

החזר הוצאות מפקדים שלא בשמ"פ

מפקדים במילואים עוסקים במהלך השנה בפעילות שוטפת הקשורה ליחידתם, גם בתקופות שהם אינם בשירות מילואים פעיל.
במסגרת פעילות זו, נגרמות למפקדים הוצאות בגין נסיעות ברכב הפרטי ושיחות טלפון.
נקבעה מדיניות ושיטת ההחזר עבור הוצאות מפקדים שלא במסגרת שירות מילואים פעיל.
להלן רמות ההחזר והתפקידים המזכים בכל רמה (נכון לשנת 2013):
רמה א':מח"טים, מג"דים ותפקידים מקבילים – 940 ₪ לרבעון.
רמה ב':סמג"דים, מ"פ ותפקידים מקבילים – 586 ₪ לרבעון.
רמה ג':רמ"טים, סמח"טים ותפקידים מקבילים – 293 ₪ לרבעון.

תהליך תשלום ההחזר
1.אחת לרבעון, המפקד הזכאי ימלא טופס "החזר הוצאות למפקדים במילואים שאינם בשמ"פ", יחתום עליו ויגישו למשרד משא"ן המילואים.
2.משרד משא"ן המילואים יבדוק את זכאותו של המפקד בהתאם למדיניות זו.
3.אם נמצא כי המפקד זכאי להחזר, תוזן הבקשה לרישום האישי בהתאם לגובה ההחזר שבבקשה/ רמת זכאותו של המפקד - הנמוך מבין השניים.
4.התשלום למפקד יבוצע בתנאי שקיימת הצלבה בין אפיון הזכאות (בנגררת אופי מפקד) לבין דיווח משרד משא"ן המילואים(בנגררת תשלומי מפקד).
5.התשלום יועבר על-ידי מופ"ת לחשבון הבנק של המפקד.

נופש מפקדים

מטרת הנופשים הינה הבעת הוקרה למפקדים במילואים ובני משפחותיהם הלוקחים חלק בשגרת הפעילות היומיומית לאורך השנים, וכמו כן לאפשר מפגש בין המג"דים וחיזוק תחושת השייכות לקבוצה מובחרת זו.
מידע נוסף אודות הנופש ניתן למצוא באתר המפקדים.

תגמול למפקד מילואים פעיל

בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2607 מיום 17.04.2017 הוחלט על מתן תגמול נוסף למפקדים - "תגמול למפקד מילואים פעיל".

תגמול מילואים זה מיועד למפקדים במערך המילואים העונים על הגדרת "מפקד מילואים פעיל", כפי שנקבע בהחלטת ממשה מספר 1447 ובמדיניות צה"ל - כלומר, מפקד בדרג הנפרס וביחידות הלוחמות, המוגדר כמשרת מילואים פעיל או ששירת 20 ימי מילואים בשנה שקדמה לשנה שבה נבחנת הזכאות

קישורים