קרן סיוע - מבצע 'שומר החומות'

משרת/ת מילואים יקר/ה,

צה"ל מוקיר את תרומתך בשירות מילואים פעיל ועל חלקך במבצע 'שומר החומות'.
לבדיקת זכאותך לקבלת פיצוי בשל השתתפותך במבצע 'שומר החומות', יש לקרוא את התקנון ולמלא בהתאם את הטפסים המצורפים בעמוד זה.
את טופס הבקשה והמסמכים הרלוונטיים יש לשלוח לכתובת המייל הבאה:

Keren_sh@digital.idf.il

לבירורים נוספים, ניתן לפנות למוקד המילואים הצה''לי.

שאלות ותשובות נפוצות

1. למי מיועד הפיצוי?

משרת/ת מילואים אשר גויס/ה לשירות מילואים במבצע 'שומר החומות', בין התאריכים 10.05.2021 - 21.05.2021  בצו חריג התראה וספג/ה נזק כספי כתוצאה מכך.

 

2. האם נדרש להיות במילואים כל התקופה על מנת להגיש בקשה לבחינה?

לא, משרת/ת מילואים אשר היה/הייתה בשירות מילואים פעיל של יום אחד לפחות זכאי/ת להגיש בקשה לבחינת זכאותו לקבלת פיצוי.

 

3. אם שירתתי חלק מהתקופה המזכה, האם אני מקבל את החלק היחסי?

סכום הפיצוי מחושב בהתאם לימי המילואים אשר בוצעו בפועל מתוך סך ימי הלחימה (התקופה המזכה).

 

4. קיבלתי סיוע מרשות המיסים, האם אני זכאי/ת להגשת בקשה לסיוע נוסף?

לא, במידה וקיבלת סיוע מרשות המיסים אינך עומד/ת בקריטריונים להגשת בקשה לסיוע נוסף.

 

5. איך מגישים בקשה?

יש למלא את הטפסים הנדרשים (נספח ב' בהמשך העמוד) ולצרף מסמכים תומכים רלוונטיים לכתובת המייל הבאה: Keren_sh@digital.idf.il .

 

6. עד איזה תאריך ניתן להגיש בקשה?

ניתן להגיש בקשה לפיצוי עד לתאריך ה 31.10.2021.

 

7. אילו מסמכים נדרש לצרף לבקשה?

יש לצרף מסמכים אשר תומכים בירידה בהכנסות בעקבות ימי המילואים או נזק שנגרם כתוצאה מכך.

 

8. איזה מסלולי פיצוי קיימים?

קיימים שני מסלולי פיצוי -
א. פיצוי לעצמאים - המסלול מבוסס על התפיסה כי הנזק מתבטא בירידה במחזור העסקאות.
ירידה במחזור עסקאותיו של העסק מלווה בהוצאות התפעול המשתנות.
חישוב הנזק לפי מסלול זה מבוסס אפוא על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות מקבילות, בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה בה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל שירות המילואים.

ב. פיצוי לסטונדטים - כל חייל מילואים זכאי שהוא סטודנט יהיה זכאי למלגה ובלבד שלא קיבל מלגה ממקור אחר כלשהו עקב שירותו בתקופת המילואים בתקופת המילואים המזכה ועקב לימודיו.

 

9. האם המענק פטור במס?

 לא, המענק הינו חייב במס.

מסמכים נוספים