נציבות שוויון ההזדמנויות

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה:

ת"א: 03-7347215
ירושלים והדרום: 02-6662367, 02-6662780
חיפה: 04-8613902/1

ועדות תעסוקה במשרד הבטחון:

מחוז מרכז: 03-7380908
מחוז צפון: 04-8301107
מחוז דרום: 08-6204348
מחוז ירושלים: 02-6250897