דרוג התנהגות בצה"ל

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים

 

דירוג ההתנהגות של החייל/ת הינו דירוג מספרי ומילולי, הנרשם בריבוע "התנהגות" שבתעודת השחרור, ונקבע באופן הבא:

לטבלה לחץ כאן

                 מי שזכאי ל "כוכב" על גבי התעודה (קצינים, מצטיינים, מתנדבים, בנות ששירותו 36 חודשים ובעלי מקצוע ייחודי), אך אינם בעלי דירוג התנהגות מרבי "טובה מאוד" ("ראויה לציון", לאחר 1.1.2011) - הכוכב לא יופיע על גבי התעודה.

דגש: לחיילים שחתמו קבע בצבא (קצינית ונגדים כאחד) לא יופיע דירוג התנהגות ובמקום יופיעו כוכביות .

לבעלי דירוג התנהגות "טובה" ומטה תהיה כותרת התעודה "השתחרר משירות חובה בצה"ל" בלבד.

חשוב! חייל המעוניין לשנות את דירוג התנהגותו יכול לעשות זאת טרם שחרורו או לאחריו.
על החייל לשלוח טופס בקשה לשינוי דירוג התנהגות, חתום ע"י מפקדו הישיר בשירות הסדיר שביצע לקצין פניות הציבור. ניתן ליצור עמם קשר בטלפון 1111 שלוחה 5.

לאחר 24 שעות יש לוודא את הגעת הטופס למוקד המילואים.
לאחר כחודש ימים מתאריך הגעת הטופס, ניתן לברר באמצעות מוקד המילואים האם הדירוג השתנה ובמידת הצורך ניתן יהיה להפיק תעודה חדשה.

קישורים